java:class

Η Κλάση

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε την σχέση μεταξύ κλάσης και αντικειμένων. Εδώ θα δούμε πως ορίζουμε μία κλάση και θα ορίσουμε την πρώτη μας κλάση. Στην πιο απλή περίπτωση κάθε κλάση περιέχει:

 1. δεδομένα ή πεδία (fields)
 2. κατασκευαστές (constructors)
 3. μεθόδους (methods)

Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου θα ορίσουμε την κλάση Rectangle που απεικονίζει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Παρακάτω ορίζουμε την κλάση αυτή με χρήση δύο παραμέτρων, το πλάτος και το ύψος του ορθογωνίου.

Rectangle.java
public class Rectangle {
 
 // the Rectangle class has 2 fields
 public int width;
 public int height;
 
 // the Rectangle class has one constructor
 public Rectangle(int initWidth, int initHeight) {
  width = initWidth;
  height = initHeight;
 }
 
 public void setWidth(int newWidth ) {
  width = newWidth;
 }
 
 public void setHeight(int newHeight ) {
  height = newHeight;
 }
 
 public int getWidth() {
  return width;
 }
 
 public int getHeight() {
  return height;
 }
 
 public int area() {
  return width * height;
 }
 
}

Παρατηρήστε ότι η παραπάνω κλάση αποτελείται από τα πεδία:

 • την μεταβλητή width που συμβολίζει το πλάτος του παραλληλογράμμου.
 • την μεταβλητή height που συμβολίζει το ύψος του παραλληλογράμμου.

και τις παρακάτω μεθόδους:

 public void setWidth(int newWidth );
 public void setHeight(int newHeight );
 public int getWidth();
 public int getHeight();
 public int area();

Προς το παρόν αγνοήστε τον προσδιοριστή public μπροστά από τα πεδία και τις μεθόδους, τον οποίο θα εξετάσουμε στην συνέχεια.

Ο κατασκευαστής της κλάσης

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους η κλάση διαθέτει μία “ειδική” μέθοδο που έχει το όνομα της κλάσης και δεν διαθέτει επιστρεφόμενο τύπο, όπως παρακάτω:

public Rectangle(int setWidth, int setHeight);

Η “ειδική” αυτή μέθοδος αποτελεί τον κατασκευαστή της κλάσης. Ο κατασκευαστής της κλάσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Δεσμεύει την απαραίτητη μνήμη για την αποθήκευση του αντικειμένου που δημιουργείται.
 2. Αρχικοποιεί τα δεδομένα ενός αντικειμένου, εφόσον διαθέτει τυπικές παραμέτρους και σώμα (σώμα μιας μεθόδου εννοούμε το τμήμα του κώδικα μέσα στις αγκύλες {} ).
 3. Επιστρέφει ένα δείκτη στην αρχή της περιοχής που έχει δημιουργηθεί το νέο αντικείμενο της κλάσης. Υπό αυτή την έννοια, η μεταβλητή του κάθε αντικειμένου είναι ένας δείκτης (αναφορά) που δείχνει στο νέο αντικείμενο.

Η κάθε κλήση του κατασκευαστή της κλάσης δημιουργεί και επιστρέφει ένα αντικείμενο σε κάθε κλήση του.

Κάθε κλάση έχει τουλάχιστον ένα κατασκευαστή (μπορεί να έχει και περισσότερους).Εάν δεν έχει οριστεί κατασκευαστής σε μία κλάση o compiler ορίζει ένα κατασκευαστή χωρίς τυπικές παραμέτρους και χωρίς εντολές μέσα στο κυρίως σώμα. Ο κατασκευαστής αυτός ονομάζεται βασικός κατασκευαστής της κλάσης (default constructor) Για την παραπάνω κλάση Rectangle ο βασικός κατασκευαστής θα ήταν o εξής:

public Rectangle() {
}
java/class.txt · Last modified: 2017/02/16 09:18 by gthanos