Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)


Disclaimer

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν υποκαθιστά την τάξη. Θα ενημερώνεται ασύγχρονα και μη πλήρως

Περίληψη

 1. Το μάθημα θα διαπραγματευτεί:
  Βασικές έννοιες και προβλήματα διαχείρισης δεδομένων σε κινητά υπολογιστικά περιβάλλοντα
 2. Εστιάζει σε επίγεια ασύρματα δίκτυα:
  Κυψελοείδη Δίκτυα (Cellular Networks), π.χ., GSM
  Ad Hoc Δίκτυα
  Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks)
  Δίκτυα Οχημάτων (Vehicular Ad Hoc Networks)
 3. Επικεντρώνει:
  σε αρχιτεκτονικές localized επεξεργασίες δεδομένων
  κατανεμημένους αλγορίθμους υπολογισμού (broadcast scheduling, caching, indexing, location management, backbone, clustering, topology control, dissemination)

Διδάσκων

Δημήτριος Κατσαρός

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Βιβλίο
Τίτλος Wireless Information Highways Mobile Ad Hoc Networking Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks
Συγγραφείς Δημήτριος Κατσαρός, Αλέξανδρος Νανόπουλος και Γιάννης Μανωλόπουλος Stefano Basagni, Marco Conti, Silvia Giordano και Ivan Stojmenovic (Συντάκτες) Holger Karl και Andreas Willig
Γλώσσα Αγγλική
link
Αγγλική
link
Αγγλική
link

Απαιτήσεις μαθήματος:

Θα πραγματοποιούνται δια ζώσης στην Αίθ. 111

Πέμπτη 09:00-11:00 και Παρασκευή 09:00-11:00

Δείτε εδώ την αντιστοίχιση ομάδων-εργασιών.


Τελική Εξέταση

Θα αναρτηθούν τα θέματα στο site ακριβώς στις 09:00 και θα πρέπει να επιστραφούν με email (scanned ή ως ευκρινής φωτό) μέχρι 10:30
[Κρατήστε στο sent-mail ένα αντίγραφο του μηνύματος αποστολής των λύσεων, ώστε σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξής του να μπορεί να αποδειχθεί η εγκυρότητα αποστολής εντός του χρονικού περιθωρίου.]
Δευτέρα 26/02/2024 στις 09:00 να κατεβάσετε την 'Γραπτή Εξέταση' σ' αυτόν τον σύνδεσμο.

Πρόγραμμα διαλέξεων

Εβδομάδα Ημερομηνία Αντικείμενο διάλεξης Διαφάνειες (1o μέρος) Διαφάνειες (2ο μέρος) Σύνδεσμοι στις σχετικές εργασίες
1 26-27/10/2023 α) Αλγόριθμοι για καθαρή εκπομπή (pure push broadcast scheduling) - Δίσκοι Εκπομπής (Broadcast Disks)
β) Ασκήσεις για pure push broadcast scheduling
Διάλεξη 1 Ασκήσεις link-1
2 02-03/11/2023 α) Αλγόριθμοι για καθαρή εκπομπή - Κανόνας Square-root (square-root-based pure push broadcast scheduling)
β) Αλγόριθμοι για κατ' απαίτηση εκπομπή (on-demand broadcast scheduling)
Διάλεξη 2 Διάλεξη 3 link-2
link-3
3 09-10/11/2023 α) Caching in broadcast-based environments
β) Prefetching in broadcast-based environments
Διάλεξη 4 Διάλεξη 5 link-4
link-5
link-6
4 16/11/2023 α) Αλγόριθμοι καθαρής εκπομπής για αντικείμενα με εξαρτήσεις (pure push broadcast scheduling for objects with dependencies)
β) Ασκήσεις σε caching, prefetching
Διάλεξη 6 Ασκήσεις link-7
5 23-24/11/2023 α) Εναέρια ευρετήρια για ομοιόμορφο πρότυπο προσπέλασης (Broadcast indexes for uniformly accessed data)
β) Εναέρια ευρετήρια για κυρτωμένο πρότυπο προσπέλασης (Broadcast indexes for skewed accessed data)
Διάλεξη 7 Διάλεξη 8 link-8
link-9
link-10
link-11
6 30/11-01/12/2023 α) Συνέπεια της cache (Cache consistency): Broadcasting Timestamps, Amnesic Terminals, Bit-Sequences
β) Ασκήσεις στα ευρετήρια, συνέπεια της cache
Διάλεξη 9 Ασκήσεις link-12
link-13
link-14
7 07-08/12/2023 α) Πολιτική αντικατάστασης και συνέπειας της cache: Η πολιτική MinSAUD (Joint cache consistency and replacement: MinSAUD policy)
β) Πολλαπλά κανάλια εκπομπής (Multiple broadcast channels)
γ) Διαχείριση θέσης στο GSM (Location management in GSM)
Διάλεξη 10 Διάλεξη 11 link-15
link-16
link-17
8 14-15/12/2023 α) Η τεχνική ανανέωσης θέσης LeZi-Update (The LeZi-Update location registration technique)
β) Ενδιάμεση εξέταση 15/12/2023
Διάλεξη 12 link-18
9 21-22/12/2023 α) Καταιγίδα εκπομπών σε ad hoc δίκτυα (The Broadcast Storm problem in wireless ad hoc networks)
β) Ο αλγόριθμος Wu+Li (The Wu+Li connected dominating set-based broadcast algorithm)
Δειγματικά θέματα ενδιάμεσης εξέτασης Διάλεξη 13 link-19
link-20
10 11-12/01/2024 α) Ο αλγόριθμος ομαδοποίησης DCA (The DCA clustering algorithm)
β) Ο αλγόριθμος Multi-Point Relays για εύρεση CDS (The MPR-based connected-dominating set finding algorithm)
γ) Ομαδοποίηση με ασθενώς συνδεδεμένα κυρίαρχα σύνολα (Clustering with weakly connected dominating sets)
Διάλεξη 14 Διάλεξη 15 link-21
link-22
link-23
link-24
link-25
11 18-19/01/2024 α) Ομαδοποίηση με MIS (Clustering with MIS) (εκτός ύλης)
β) Ομαδοποίηση με τον max-min d-hop αλγόριθμο (Clustering with max-min d-hop cluster formation algorithm)
γ) Ελεγχος τοπολογίας (Topology control)
Διάλεξη 16 Διάλεξη 17
Relationships between MST,LMST,RNG,GG
link-26
link-27
link-28
link-29
12 25-26/01/2024 α) Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, Δρομολόγηση/συσσώρευση με Κατευθυνόμενη Διάχυση (Directed Diffusion routing/aggregation)
β) Αποθήκευση στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Storage in wireless sensor networks)
γ) Γεωγραφική δρομολόγηση (Greedy Perimeter Stateless Routing, GPSR)
Διάλεξη 18 Διάλεξη 19 link-30
link-31
link-32
link-33
link-34 (theory for next article)
link-35
13 01-02/02/2023 α) Ζητήματα κάλυψης σε 2D δίκτυα (Coverage in 2D wireless networks)
β) Ζητήματα κάλυψης και συνδεσμικότητας σε 3D δίκτυα (Coverage and connectivity in 3D wireless networks)
Διάλεξη 20 Διάλεξη 21 link-36
link-37
link-38
link-39


dkatsar AT e-ce DOT uth DOT gr
Τελευταία ενημέρωση: Δευ. 18 Δεκεμβρίου 2023