Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)


Disclaimer

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν υποκαθιστά την τάξη. Θα ενημερώνεται ασύγχρονα και μη πλήρως

Περίληψη

 1. Το μάθημα θα διαπραγματευτεί:
  Βασικές έννοιες και προβλήματα διαχείρισης δεδομένων σε κινητά υπολογιστικά περιβάλλοντα
 2. Εστιάζει σε επίγεια ασύρματα δίκτυα:
  Κυψελοείδη Δίκτυα (Cellular Networks), π.χ., GSM
  Ad Hoc Δίκτυα
  Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks)
  Δίκτυα Οχημάτων (Vehicular Ad Hoc Networks)
 3. Επικεντρώνει:
  σε αρχιτεκτονικές localized επεξεργασίες δεδομένων
  κατανεμημένους αλγορίθμους υπολογισμού (broadcast scheduling, caching, indexing, location management, backbone, clustering, topology control, dissemination)

Διδάσκων

Δημήτριος Κατσαρός

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Βιβλίο
Τίτλος Wireless Information Highways Mobile Ad Hoc Networking Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks
Συγγραφείς Δημήτριος Κατσαρός, Αλέξανδρος Νανόπουλος και Γιάννης Μανωλόπουλος Stefano Basagni, Marco Conti, Silvia Giordano και Ivan Stojmenovic (Συντάκτες) Holger Karl και Andreas Willig
Έκδοση Πρώτη (Ιανουάριος 2005) Πρώτη (Αύγουστος 2004) Πρώτη (Απρίλιος 2005)
Γλώσσα Αγγλική
link
Αγγλική
link
Αγγλική
link

Απαιτήσεις μαθήματος:

Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 23-27 Σεπτεμβρίου 2019

Τρίτη 14:00-16:00 (Αίθουσα Γ1) και Πέμπτη 13:00-15:00 (Αίθουσα Γ1)

Δείτε εδώ την αντιστοίχιση ομάδων-εργασιών.

Βρείτε εδώ τις διαλέξεις 2015 σε βίντεο.


Δείτε την Αξιολόγηση (Φθιν.2017) και την Αξιολόγηση (Φθιν.2018) του μαθήματος και του διδάσκοντος από τους φοιτητές.
Ανακοίνωση της bonus 'Σειρά-Προβλημάτων-01': (bonus) Problem-Set01

Πρόγραμμα διαλέξεων

Εβδομάδα Ημερομηνία Αντικείμενο διάλεξης Διαφάνειες (1o μέρος) Διαφάνειες (2ο μέρος) Σύνδεσμοι στις σχετικές εργασίες
1 24-26/09/2019 α) Αλγόριθμοι για καθαρή εκπομπή (pure push broadcast scheduling) - Δίσκοι Εκπομπής (Broadcast Disks)
β) Ασκήσεις για pure push broadcast scheduling
Διάλεξη 1α Ασκήσεις link-1
2 01-03/10/2019 α) Αλγόριθμοι για καθαρή εκπομπή - Κανόνας Square-root (square-root-based pure push broadcast scheduling)
β) Αλγόριθμοι για κατ' απαίτηση εκπομπή (on-demand broadcast scheduling)
Διάλεξη 2α Διάλεξη 2b link-2
link-3
3 08-10/10/2019 α) Caching in broadcast-based environments
β) Prefetching in broadcast-based environments
Διάλεξη 3α Διάλεξη 3β link-4
link-5
link-6
4 22-24/10/2019 β) Ασκήσεις σε caching, prefetching
α) Αλγόριθμοι καθαρής εκπομπής για αντικείμενα με εξαρτήσεις (pure push broadcast scheduling for objects with dependencies)
Ασκήσεις Διάλεξη 4β link-7
5 29-31/10/2019 α) Εναέρια ευρετήρια για ομοιόμορφο πρότυπο προσπέλασης (Broadcast indexes for uniformly accessed data)
β) Εναέρια ευρετήρια για κυρτωμένο πρότυπο προσπέλασης (Broadcast indexes for skewed accessed data)
Διάλεξη 5α Διάλεξη 5β link-8
link-9
link-10
link-11
6 05-07/11/2019 α) Συνέπεια της cache (Cache consistency): Broadcasting Timestamps, Amnesic Terminals, Bit-Sequences
β) Ασκήσεις στα ευρετήρια, συνέπεια της cache
Διάλεξη 6α Ασκήσεις link-12
link-13
link-14
6.5 12/11/2019 α) Πολιτική αντικατάστασης και συνέπειας της cache: Η πολιτική MinSAUD (Joint cache consistency and replacement: MinSAUD policy)
β) Πολλαπλά κανάλια εκπομπής (Multiple broadcast channels)
γ) Διαχείριση θέσης στο GSM (Location management in GSM)
Διάλεξη 7α Διάλεξη 7β link-15
link-16
link-17
8 19-21-23/11/2019 α) Η τεχνική ανανέωσης θέσης LeZi-Update (The LeZi-Update location registration technique)
β) Ασκήσεις επί της ύλης
Διάλεξη 8 link-18
9 26-28/11/2019 Ενδιάμεση εξέταση 26/11/2019
α) Καταιγίδα εκπομπών σε ad hoc δίκτυα (The Broadcast Storm problem in wireless ad hoc networks)
β) Ο αλγόριθμος Wu+Li (The Wu+Li connected dominating set-based broadcast algorithm)
Δειγματικά θέματα ενδιάμεσης εξέτασης Διάλεξη 9β link-19
link-20
10 03-05/12/2019 α) Ο αλγόριθμος ομαδοποίησης DCA (The DCA clustering algorithm)
β) Ο αλγόριθμος Multi-Point Relays για εύρεση CDS (The MPR-based connected-dominating set finding algorithm)
γ) Ομαδοποίηση με ασθενώς συνδεδεμένα κυρίαρχα σύνολα (Clustering with weakly connected dominating sets)
Διάλεξη 10α Διάλεξη 10β link-21
link-22
link-23
link-24
link-25
11 10-12/12/2019 α) Ομαδοποίηση με MIS (Clustering with MIS) (εκτός ύλης)
β) Ομαδοποίηση με τον max-min d-hop αλγόριθμο (Clustering with max-min d-hop cluster formation algorithm)
γ) Ελεγχος τοπολογίας (Topology control)
Διάλεξη 11α Διάλεξη 11β
Relationships between MST,LMST,RNG,GG
link-26
link-27
link-28
link-29
12 17-19/12/2019 α) Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, Δρομολόγηση/συσσώρευση με Κατευθυνόμενη Διάχυση (Directed Diffusion routing/aggregation)
β) Αποθήκευση στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Storage in wireless sensor networks)
γ) Γεωγραφική δρομολόγηση (Greedy Perimeter Stateless Routing, GPSR)
Διάλεξη 12α Διάλεξη 12β link-30
link-31
link-32
link-33
link-34
13 ??-??/12/2019
Θα αναπληρωθεί εντός του 12/2019
α) Ζητήματα κάλυψης σε 2D δίκτυα (Coverage in 2D wireless networks)
β) Ζητήματα κάλυψης και συνδεσμικότητας σε 3D δίκτυα (Coverage and connectivity in 3D wireless networks)
Διάλεξη 13α Διάλεξη 13β link-35
link-36
link-37
link-38
Η τελική γραπτή εξέταση
θα λάβει χώρα Πέμπτη 09/01/2020 13:00-15:00
στην αίθουσα Γ1 στο κτήριο της Γκλαβάνη.


dkatsar AT e-ce DOT uth DOT gr
Τελευταία ενημέρωση: Σαβ., 23 Νοεμβρίου 2019