swing:swing_awt_hierarchy

Swing & AWT Class Hierarchy

Παρακάτω δίνεται ένα διάγραμμα των βασικών κλάσεων των Swing και AWT Frameworks. Το διάγραμμα αυτό καλό είναι να το έχετε στο μυαλό σας και να ανατρέχετε σε αυτό κάθε φορά που θέλετε να δείτε την ιεραρχία των κλάσεων και τις σχέσεις κληρονομικότητας που τις διέπουν.

swing/swing_awt_hierarchy.txt · Last modified: 2016/02/26 11:15 (external edit)