Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνδετικό κρίκο των μαθηματικών του Λυκείου και αυτών που θα μάθετε και θα χρησιμοποιήσετε στο Πολυτεχνείο ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών. Ανήκει στον Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης Υπολογιστών και διδάσκεται σε όλα τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της Ελλαδας και του Εξωτερικού. Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει, πέρα από κανόνες και θεωρήματα, μαθηματικό τρόπο σκέψης, ώστε να αναπτυχθεί συνδυαστική ικανότητα και δυνατότητα επίλυσης προβλήματων.

Διδάσκουσα

Γιώτα Τσομπανοπούλου
Γραφείο: Ε3-12, Τηλ: 24210 74976,
email: yota@e-ce.uth.gr
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 12:30-1:30μ.μ. και Πέμπτη 12:30-1:30μ.μ.

Βοηθοί Διδασκαλίας

Επικοινωνία

Επισκευτείτε την ce110 για την εγγραφή σας. Στείλτε τα email σας που αφορούν στο μάθημα στη ce110@inf-server.inf.uth.gr.