Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ECE444 : Αλγόριθμοι CAD ΙI - Φυσική Σχεδίαση

Εαρινό Εξάμηνο - Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
Διδάσκοντες: Χ. Σωτηρίου