Κατανεμημένα Συστήματα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κατανεμημένα Συστήματα (HY-323)

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Εαρινό εξάμηνο

Διδάσκων:
Σπύρος Λάλης, Γραφείο Ε9, lalis at uth dot gr
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 10-12 (μετά από επικοινωνία)

Βοηθοί:
Νάσος Γρηγορόπουλος, Γραφείο Β4/9, athgrigo at (uth dot gr, gmail dot com}

Διαλέξεις:
Τρίτη & Πέμπτη 15:00-17:00, αίθουσα Γ1 (κτήριο Δεληγιώργη)


Το υλικό του μαθήματος θα βρίσκεται πλέον στο σύστημα eclass (https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_151/).
Επίσης, όλες οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνονται πλέον μέσω του συστήματος eclass.
Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει Τρίτη 11 Φεβρουαρίου.


Περιγραφή

Σκοπός του Μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των βασικών προβλημάτων που υπάρχουν σε ένα κατανεμημένο σύστημα υπολογιστών καθώς και των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την επίλυση τους. Ενδεικτικά θέματα που καλύπτονται: αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, ανταλλαγή μηνυμάτων, συνδρομητική επικοινωνία, επικοινωνία πελάτη-εξυπηρέτη, απομακρυσμένη κλήση διαδικασίας, απομακρυσμένα αντικείμενα, ομαδική επικοινωνία, υπηρεσίες καταλόγου, δικτυακά συστήματα αρχείων, φυσικά και λογικά ρολόγια, κατανεμημένες καθολικές συνεπείς καταστάσεις και εντοπισμός κατανεμημένων συνθηκών, αλγόριθμοι εντοπισμού αδιεξόδου και τερματισμού, αλγόριθμοι αμοιβαίου αποκλεισμού και εκλογών, ανοχή βλαβών, κατανεμημένη συμφωνία. Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά εργασιών σε C/Java για την υλοποίηση κατανεμημένων μηχανισμών και εφαρμογών.

Συγγράμματα