Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ECE333 : Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Χειμερινό Εξάμηνο - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
Διδάσκων: Χρήστος Σωτηρίου
Βοηθοί: Νίκος Σκετόπουλος, Σταύρος Σίμογλου