Βοηθητικό Λογισμικό

  1. Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Φυσικής Σχεδίασης Magic

  2. Το Magic είναι ενα πλήρες εργαλείο χειρονακτικής φυσικής σχεδίασης σε επίπεδο τρανζίστορ και ηλεκτρικών συσκευών. Υποστηρίζει πολλαπλές τεχνολογίες CMOS, και συγκεκριμένα την τεχνολογία SCMOS (Scalable CMOS) της MOSIS. Περιλαμβάνει δυνατότητα εξόρυξης των στοιχείων απο την κάτοψη και σύνδεση με το εργαλείο προσομοίωσης συνεχούς χρόνου SPICE.
  3. Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ηλεκτρικής Προσομοίωσης Συνεχούς Χρόνου NG-SPICE

  4. Το NG-SPICE είναι μια έκδοση ανοικτού κώδικα του βιομηχανικού εργαλείου SPICE. Υποστηρίζει γραμμική και μη-γραμμική ανάλυση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε επίπεδο τρανζίστορ, πυκνωτών, αντιστάσεων, κτλ. Το NG-SPICE υποστηρίζει ενα μεγάλο σύνολο των μοντέλων τρανζίστορ που υποστηρίζει το βιομηχανικό SPICE.

Χ. Σωτηρίου - Tελευταία ενημέρωση - 18/9/2014.