Λίστα Μαθήματος

Ανακοινώσεις του ΗΥ-330 θα γίνονται και μέσω της λίστας του μαθήματος. Έτσι παρακαλείστε, εφόσον ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το μάθημα να εγγραφείτε σε αυτήν.

Επιπλέον, οποιεσδήποτε απορίες, ερωτήσεις έχετε θα μπορείτε να τις απευθύνετε στην λίστα για να απαντηθούν είτε απο τον διδάσκοντα και τον βοηθό, είτε και τους συμφοιτητές σας.

Η λίστα του μαθήματος είναι:
ce330 at inf-server.inf.uth.gr
Χ. Σωτηρίου - Tελευταία ενημέρωση - 18/9/2014.