Ασκήσεις

  1. 1ο Σύνολο Ασκήσεων - 7/10/2019 έως 16/10/2019

  2. 2ο Σύνολο Ασκήσεων - 21/10/2019 έως 8/11/2018

  3. 3ο Σύνολο Ασκήσεων - 25/11/2019 έως 11/12/2019

  4. 4ο Σύνολο Ασκήσεων - 9/12/2019 έως 8/1/2020


Χ. Σωτηρίου - Tελευταία ενημέρωση - 9/12/2019.