Συγγράμματα

 1. Ελληνικά Συγγράμματα

 2. Τα παρακάτω δυο συγγράματα έχουν καταχωρηθεί ως τα επίσημα συγγράματα του μαθήματος στο σύστημα "Εύδοξος".
  1. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Mια σχεδιαστική προσσέγιση , Rabaey J. M., Chandrakasan A., Borivoje N., ISBN 960-2099828, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. (Κωδικός στον Εύδοξο: 13944).
  2. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI , Weste N.H., Eshraghian K., ISBN 960-7510305, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. (Κωδικός στον Εύδοξο: 9779).
 3. Ξενόγλωσσα Συγγράμματα

  1. Digital Integrated Circuits - a Design Perspective , Rabaey J. M., Chandrakasan A., Borivoje N., ISBN 978-0130909961, Prentice Hall.
  2. Principles of CMOS VLSI Design , Weste N., Eshraghian K. , ISBN 978-0201533767, Addison Wesley.

Χ. Σωτηρίου - Tελευταία ενημέρωση - 18/9/2014.