Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 

ECE319 Μεταγλωττιστές

 

 

 

 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2016

 

Πέμπτη 7-9μμ

Παρασκευή 8-10πμ

«Σ»

 

 

Περιγραφή και απαιτήσεις μαθήματος

 

Διαλέξεις

 

Λυμένες ασκήσεις

 

Σειρές ασκήσεων

 

Εργασία εξαμήνου (γενική περιγραφή, αναλυτικές περιγραφές)

 

Βοηθήματα

(Πρόσθετα βοηθήματα μέσω courseware)