Περιγραφή

Παράλληλοι και δικτυακοί αλγορίθμοι και υπολογισμοί σε μοντέρνους υπερ-υπολογιστές και δικτυακές συστοιχίες υπολογιστών γενικής χρήσης. Σύντομη περίληψη σε σχεδιασμό και προγραμματισμό παραλλήλων και δικτυακών αριθμητικών και μη-αριθμητικών αλγορίθμων. Αναφορά σε προβλήματα συγχρονισμού, εξισορρόπισης υπολογιστικού έργου/φόρτου, συγχρονισμού, επικοινωνιακού κόστους και κλιμάκωσης. Ανάλυση, αξιολόγηση και πρόβλεψη συμπεριφοράς παράλληλων αλγορίθμων και υπολογισμών. Προγραμματισμός με χρήση MPI, PVM, OpenMP, Beowulf, Condor, JaWS και παράλληλo MATLAB. Μελέτη συγκεκριμμένων προβλημάτων.

Γνωστικός Τομέας:

Ομάδα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης Υπολογιστών (ΕΘ).

Υπεύθυνοι Μαθήματος:

Γιώτα Τσομπανοπούλου