Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΗΥ437 : Αλγόριθμοι CAD I - Λογική Σύνθεση

Χειμερινό Εξάμηνο - Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
Διδάσκων: Χρήστος Σωτηρίου