Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 

ΗΥ432/660 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

 

 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2016

 

Πέμπτη 4-7μμ «Δ2»

à  Έναρξη με το ΠΜΣ την Πέμπτη 29/9  ß

 

 

Περιγραφή και απαιτήσεις μαθήματος

 

Διαλέξεις

 

Λυμένες ασκήσεις

 

Σειρές ασκήσεων

 

Εργασία εξαμήνου

 

Βοηθήματα

(Πρόσθετα βοηθήματα μέσω courseware)