ΗΥ 335: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Εαρινό εξάμηνο 2017-18

Διαλέξεις

    Ημερομηνία     Θέμα Slides Διάβασμα Σχόλια
24/05/2018 Απόκριση Συχνότητας Ενισχυτών με Τρανζίστορ Lecture 8 Κεφάλαιο 7ο του βιβλίου Εντός ύλης οι παράγραφοι: 7.1, 7.2, 7.2.1
22/05/2018 Βαθμίδες Εξόδου (συνέχεια)      
17/05/2018 Βαθμίδες Εξόδου (συνέχεια)      
15/05/2018 Βαθμίδες Εξόδου Lecture 7 Κεφάλαιο 5ο του βιβλίου Εντός ύλης ολόκληρο το κεφάλαιο εκτός από τις παραγράφους: 5.3.2, 5.5.2, 5.5.3
10/05/2018 Καθρέπτες ρεύματος, ενεργά φορτία και αναφορές τάσης–ρεύματος (συνέχεια)      
08/05/2018 Καθρέπτες ρεύματος, ενεργά φορτία και αναφορές τάσης–ρεύματος (συνέχεια)      
03/05/2018 Καθρέπτες ρεύματος, ενεργά φορτία και αναφορές τάσης–ρεύματος Lecture 6 Κεφάλαιο 4ο του βιβλίου Εντός ύλης ολόκληρο το κεφάλαιο εκτός από το παράρτημα
26/04/2018 Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ (συνέχεια)      
24/04/2018 Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ (Φροντιστήριο)      
19/04/2018 Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ (συνέχεια)      
17/04/2018 Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ Lecture 5 Κεφάλαιο 3ο του βιβλίου Εντός ύλης ολόκληρο το κεφάλαιο εκτός από τις παραγράφους: 3.4.3, 3.4.4, 3.5.6(3.5.6.1-3.5.6.9) και το παράρτημα
27/03/2018 Μοντέλο μικρού σήματος & ενδεικτικές ασκήσεις Lecture 4 Κεφάλαια 1ο και 2ο του βιβλίου Εντός ύλης οι παράγραφοι: 1.3(1.3.1-1.3.5), 1.4(1.4.1-1.4.8), 1.5(1.5.1-1.5.3), 1.6(1.6.1-1.6.8) και ολόκληρο το Κεφάλαιο 2
22/03/2018 Εισαγωγή στο Pspice      
20/03/2018 Τεχνολογίες Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Lecture 3 Κεφάλαιο 2ο του βιβλίου Εντός ύλης ολόκληρο το κεφάλαιο
15/03/2018 Φροντιστηριακό μάθημα - Ενισχυτές με Διπολικό Transistor      
13/03/2018 Ενισχυτές με Διπολικό Transistor (συνέχεια)      
08/03/2018 Ενισχυτές με Διπολικό Transistor (συνέχεια)      
06/03/2018 Ενισχυτές με Διπολικό Transistor (συνέχεια)      
22/02/2018 Ενισχυτές με Διπολικό Transistor (συνέχεια)      
20/02/2018 Ενισχυτές με Διπολικό Transistor Lecture 2    
15/02/2018 Το Διπολικό Transistor (συνέχεια)      
13/02/2018 Το Διπολικό Transistor Lecture 1    
06/02/2018 Εισαγωγή στo μάθημα της Προχωρημένης Ηλεκτρονικής Introduction    

Απαιτούμενες Γνώσεις από το "Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική"