ΗΥ 335: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Εαρινό εξάμηνο 2017-18

Πληροφορίες για το εργαστήριο

Πρόγραμμα και Ασκήσεις

Ημερομηνία Εκφώνηση Σχόλια
25/05/2018 Εργαστήριο 3 Παράδοση με email μέχρι 01/6. Μόνο report (pdf) με σχηματικά διαγράμματα, αποτελέσματα και σχολιασμό.
19/05/2018 Εργαστήριο 2 Παράδοση με email μέχρι 24/5. Μόνο report (pdf) με σχηματικά διαγράμματα, αποτελέσματα και σχολιασμό.
10/04/2018 Εργαστήριο 1 Παράδοση με email μέχρι 26/4. Μόνο report (pdf) με σχηματικά διαγράμματα, αποτελέσματα και σχολιασμό.

Εγχειρίδια Χρήσης

Κατεβάστε το PSPICE 9.1 student version