ΗΥ 335: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Εαρινό εξάμηνο 2017-18

Πληροφορίες για το μάθημα


Περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στις Τεχνικές Aνάλυσης και Σχεδίασης Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Θέματα που καλύπτονται: Διπολική, MOS και BiCMOS Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές: Ενισχυτές Ενός και Πολλαπλών Σταδίων με Ενεργά Φορτία, Διαφορικοί Ενισχυτές, Τοπολογίες Cascode, Folded Cascode και Darlington, Καθρέπτες Ρεύματος, Σχεδίαση Πηγών Τάσης Αναφοράς, Στάδια Εξόδου και Τοπολογία Push-Pull.