Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΗΥ330 : Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI

Χειμερινό Εξάμηνο - Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
Διδάσκοντες: Χρήστος Σωτηρίου
Βοηθός: Σταύρος Σίμογλου