Διαλέξεις - Σημειώσεις

Παρακάτω παραθέτονται οι διαλέξεις του μαθήματος σε διαφάνειες και σημειώσεις:

Αριθμός Θέμα Διαφάνειες Σημειώσεις
0 Εισαγωγή - Πληροφορίες Μαθήματος - -
1 Θεμελιώδεις Έννοιες Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
2 Κατασκευαστική Διεργασία CMOS και Σχεδιαστικοί Κανόνες -
3 Οι Συσκευές στο Πυρίτιο: Δίοδοι - MOSFET
4 Οι Διασυνδέσεις στο Πυρίτιο
5 Ο Αντιστροφέας - ΑνάλυσηΧ. Σωτηρίου - Tελευταία ενημέρωση - 20/10/2019.