Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ταυτόχρονος Προγραμματισμός (HY-326)

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Χειμερινό εξάμηνο

Διδάσκων: Σπύρος Λάλης (lalis@uth.gr), Γραφείο Ε9,
Βοηθοί: Νάσος Γρηγορόπουλος (athgrigo@uth.gr), Μάνος Κουτσουμπέλιας (emkouts@uth.gr)

Διαλέξεις: Τρίτη 10:00-12:00, Πέμπτη 09:00-11:00, αίθουσα Γ1 (Γκλαβάνη)
Φροντιστήριο / Συζήτηση εργασιών: με ανακοίνωση του διδάσκοντα

Λίστα επικοινωνίας: http://inf-server.inf.uth.gr/mailman/listinfo/ce326

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 27/9.Περιγραφή

Εισαγωγή στον ταυτόχρονο προγραμματισμό. Προβλήματα και μηχανισμοί συχγρονισμού και επικοινωνίας με και χωρίς κοινή μνήμη. Αμοιβαίος αποκλεισμός, ενεργή αναμονή, σηματοφόροι, ελεγκτές, κρίσιμη περιοχή υπό συνθήκη, CSP, tuple spaces.

Το μάθημα συμπεριλαμβάνει εργασίες προγραμματισμού με νήματα σε C ή/και Java.

Συγγράμματα

Τα βασικά συγγράμματα του μαθήματος είναι: 'Aλλα σχετικά συγγράμματα:

Παρουσιάσεις διαλέξεων

Εργασίες


Γενικές οδηγίες για τις εργασίες


Βοηθητικό υλικό

Για αυτούς που θέλουν να το ψάξουν λίγο παραπάνω: