Λειτουργικα Συστηματα (ΗΥ321)

Προπτυχιακο Μαθημα

Διδασκων: Χρηστος Δ. Αντωνοπουλος

I do know everything, just not all at once. It's a virtual memory problem...

Διαλεξεις


 
Ημερομηνία Αντικείμενο
Τελευταία ανανέωση 6/6/2017 Εκφωνήσεις ασκήσεων φροντιστηρίου (pdf)
 
2, 6/3/2017 Εισαγωγή (pdf)
6, 9/3/2017 Διεργασίες και Νήματα (pdf)
10, 13, 16/3/2017 Χρονοδρομολόγηση διεργασιών (pdf)
16, 20/3/2017 Συγχρονισμός (pdf)
23/3/2017 Αδιέξοδα (pdf)
23, 27/3/2017 Τμηματοποίηση Μνήμης (pdf)
30/3, 3/4/2017 Σελιδοποίηση - Πίνακες Σελίδων (pdf)
6/4/2017 Σελιδοποίηση - Χρήση Δίσκου ως Επίπεδο Ιδεατής Μνήμης (pdf)
6/4/2017 Αντικατάσταση Σελίδων - Λυγισμός (pdf)
27/4/2017 Διαχείριση Ιδεατής/Φυσικής Μνήμης σε Επίπεδο Χρήστη/Πυρήνα (pdf)
4, 8/5/2017 Οργάνωση Δευτερεύουσας Μνήμης (Σκληρός Δίσκος) (pdf, video)
8/5/2017 Συστοιχίες RAID (pdf)
11/5/2017 Δίσκοι SSD (pdf)
15, 18/5/2017 Οργάνωση Συστημάτων Αρχείων (pdf)
18/5/2017 Caching Συστημάτων Αρχείων, Αστοχίες, Συστήματα Αρχείων με Ημερολόγιο (pdf)
Εκτός ύλης Το Σύστημα Αρχείων FFS - Το Εικονικό Σύστημα Αρχείων VFS (pdf)
22/5/2017 Χειρισμός Εισόδου / Εξόδου - DMA (pdf)
22, 25/5/2017 Μηχανισμοί και Πολιτικές Προστασίας (pdf)
25/5/2017 Ασφάλεια και Κρυπτογράφηση (pdf)

Υλικο

Για την προετοιμασία των διαλέξεων έχει αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, υλικό από:


UTH logo Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.