Λειτουργικα Συστηματα (ΗΥ321)

Προπτυχιακο Μαθημα

Διδασκων: Χρηστος Δ. Αντωνοπουλος

I do know everything, just not all at once. It's a virtual memory problem...

Περιεχομενο

Στoχοι

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα να κατανοήσουν το ρόλο και τις υπηρεσίες των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, να εμβαθύνουν στη σχεδίαση και λειτουργία τους, να αντιληφθούν τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι σχεδιαστές λειτουργικών συστημάτων και να μπορούν να εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε σχεδιαστικής επιλογής.

Το μάθημα συνοδεύεται από σειρά πρακτικών ασκήσεων, στις οποίες οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εργασθούν σε πραγματικό λειτουργικό σύστημα, να κατανοήσουν πώς υλοποιούνται πρακτικά οι βασικές αρχές που θα διδαχθούν στο μάθημα και να ενσωματώσουν δικό τους κώδικα στο λειτουργικό.

Συνοπτικά, τα κύρια αντικείμενα που θα καλυφθούν είναι τα ακόλουθα:
Το μάθημα συμμετέχει στο 10Κ Students Challenge. Στόχος του 10Κ students challenge είναι η βελτίωση της κυβερνοασφάλειας, μέσω τις διδασκαλίας των βασικών αρχών των αδυναμιών λογισμικού και του ασφαλούς προγραμματισμού σε δέκα χιλιάδες φοιτητές.

Συγγραμματα

Τα βασικά συγγράμματα του μαθήματος είναι τα: `Aλλα συγγράματα:

Συνδεση Με Αλλα Μαθηματα

Υλη

Σε περίπτωση που κάποιος διαθέτει βιβλίο διαφορετικής έκδοσης από αυτά που περιγράφονται παρακάτω, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μου. Στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται:
 1. Όλες οι διαφάνειες
 2. Οτιδήποτε έχει ειπωθεί στην τάξη και στα φροντιστήρια
 3. Από το "Λειτουργικά Συστήματα". Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, 2η ελληνική έκδοση, Εκδόσεις Ίων.:
  • Κεφάλαιο 1
  • Κεφάλαιο 2
  • Κεφάλαιο 3 έως και 3.3
  • Κεφάλαιο 4 έως και 4.2
  • Κεφάλαιο 5 έως και 5.4, παράγραφος 5.6.3, 5.7 έως και 5.7.1
  • Κεφάλαιο 6 έως και 6.7, παράγραφος 6.9
  • Κεφάλαιο 7
  • Κεφάλαιο 8 έως και 8.6, εκτός η παράγραφος 8.5.3
  • Κεφάλαιο 9 έως και 9.6, 9.7.3, 9.8, 9.9.2, 9.9.3
  • Κεφάλαιο 10 έως και 10.3, παράγραφος 10.6
  • Κεφάλαιο 11 έως και 11.8
  • Κεφάλαιο 12 έως και 12.5, παράγραφος 12.7
  • Κεφάλαιο 13 έως και 13.3
  • Κεφάλαιο 14 έως και 14.2, παράγραφοι 14.4 έως και 14.6
  • Κεφάλαιο 15 έως και 15.4.1, παράγραφος 15.5
 4. Από το "Λειτουργικά Συστήματα". Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, ελληνική μετάφραση 9ης έκδοσης, Εκδόσεις Γκιούρδας:
  • Κεφάλαιο 1
  • Κεφάλαιο 2
  • Κεφάλαιο 3 έως και 3.3
  • Κεφάλαιο 4 έως και 4.3
  • Κεφάλαιο 5 έως και 5.7
  • Κεφάλαιο 6 έως και 6.5
  • Κεφάλαιο 7
  • Κεφάλαιο 8 έως και 8.6
  • Κεφάλαιο 9 έως και 9.6, 9.8
  • Κεφάλαιο 10 έως και 10.5, παράγραφος 10.7 - 10.8
  • Κεφάλαιο 11 έως και 11.3, 11.5-11.6
  • Κεφάλαιο 12 έως και 12.5, παράγραφος 12.7
  • Κεφάλαιο 13 έως και 13.3
  • Κεφάλαιο 14 έως και 14.2, παράγραφοι 14.4 - 14.6, 14.8
  • Κεφάλαιο 15 έως και 15.4.1, παράγραφος 15.5
  • Κεφάλαιο 16
 5. Από το "Λειτουργικά Συστήματα. Αρχές Σχεδίασης» (8η έκδοση), William Stallings, Εκδόσεις Τζιόλα.:
  • Κεφάλαιο 1
  • Κεφάλαιο 2 έως και 2.6
  • Κεφάλαιο 3 έως και 3.6
  • Κεφάλαιο 4 έως και 4.3
  • Κεφάλαιο 5 έως και 5.4, παράγραφος 5.6
  • Κεφάλαιο 6 έως και 6.6
  • Κεφάλαιο 7 έως και 7.4
  • Κεφάλαιο 8 έως και 8.2
  • Κεφάλαιο 9 έως και 9.2 (εκτός υψηλότερος λόγος απόκρισης μετά, εκτός σύγκριση απόδοσης)
  • Παράγραφος 10.1
  • Κεφάλαιο 11 έως και 11.7
  • Κεφάλαιο 12 έως και 12.2, 12.4 έως και 12.9
  • Κεφάλαιο 14 έως και 14.6
  • Κεφάλαιο 15 έως και 15.4
 6. Από το "Λειτουργικά Συστήματα. Αρχές Σχεδίασης» (6η έκδοση), William Stallings, Εκδόσεις Τζιόλα.:
  • Κεφάλαιο 1
  • Κεφάλαιο 2 έως και 2.4
  • Κεφάλαιο 3 έως και 3.6
  • Κεφάλαιο 4 έως και 4.3 (εκτός Adobe PageMaker στο 4.1)
  • Κεφάλαιο 5 έως και 5.4, παράγραφος 5.6
  • Κεφάλαιο 6 έως και 6.6
  • Κεφάλαιο 7 έως και 7.5
  • Κεφάλαιο 8 έως και 8.2
  • Κεφάλαιο 9 έως και 9.2 (εκτός υψηλότερος λόγος απόκρισης μετά, εκτός σύγκριση απόδοσης)
  • Παράγραφος 10.1
  • Κεφάλαιο 11 έως και 11.7
  • Κεφάλαιο 12 έως και 12.6, παράγραφος 12.8
  • Κεφάλαιο 14 έως και 14.5
  • Κεφάλαιο 15 έως και 15.2
 7. Από το «Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα», Andrew Tanenbaum, Μετάφραση 3ης Αμερικανικής Έκδοσης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.:
  • Κεφάλαιο 1
  • Κεφάλαιο 2 έως και 2.2.8, παράγραφοι 2.3 έως και 2.4.3, παράγραφοι 2.4.5 έως και 2.4.6, παράγραφος 2.5
  • Κεφάλαιο 3 έως και 3.5.6, παράγραφεοι 3.5.8 έως και 3.7
  • Κεφάλαιο 4 έως και 4.4, παράγραφος 4.5.3
  • Κεφάλαιο 5 έως και 5.4.1 (εκτός CD, CD-RW, DVD), παράγραφοι 5.4.2 έως και 5.5, παράγραφος 5.8
  • Κεφάλαιο 6 έως και 6.7.4
  • Παράγραφος 8.1.4, παράγραφος 8.3
  • Κεφάλαιο 9 έως και 9.3.6, παράγραφοι 9.4 έως και 9.7.4, παράγραφος 9.8.3UTH logo Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.